راهکارهای نظارت تصویری

FaraSurveillance

تشخیص نفوذ، تشخیص چهره، شمارش تردد و تخمین جمعیت، تشخیص اشیاء به جامانده، تشخیص برداشتن اشیاء خاص، تشخیص دود و آتش و ماژول های سفارشی بر اساس سفارش کارفرما

Intrusion Detection, Face Detection, People Counting, Crowd Estimation, Abandoned Object Estimation, Lost Object Detection, Fire & Smoke Detection, etc

ادامه... more...

راهکارهای ترافیکی

FaraTraffic

تشخیص و تفکیک پلاک وسایل نقلیه، شناسایی پارامترهای ترافیکی و تشخیص تخلفات ترافیکی

Automatic car plate detection, Licence Plate Recognition, Wrong-way Vehicle Detection, Stationary Vehicle/Debris Detection, etc.

ادامه... more...

راهکارهای صنعتی

FaraIndustry

بازرسي و كنترل كيفيت ، کنترل ابعادی، کنترل بسته بندی، بازرسي و مانیتورینگ محصولات و ماژول های سفارشی بر اساس سفارش کارفرما

Quality Monitoring, Packaging Monitoring, Dimensional Control, Inspection

ادامه... more...

راهکارهای تجاری/ فروشگاهی

FaraEnterprise

تردد شماری، تحلیل رفتار مراجعه کنندگان، نمایش گرافیکی پراکندگی، تشخیص اشیاء به جا مانده ،تشخیص دود و آتش، برداشتن اشیاء خاص، مسدود شدن دوربین ها و ماژول های سفارشی بر اساس سفارش کارفرما

People Counting, Analyzing Customer Buying Behavior, Frozen Camera Detection, Lost Object Detection, Graphically Visualizing Distribution of Crowd Density in the Store, Fire & Smoke Detection, etc.

ادامه... more...نمایش محصولات
Product
به ما بپیوندید
Follow Us