راهکارهای هوشمندسازی صنایع

صنایع نفت و گاز

کنترل تردد، مشخص کردن نواحی نیازمند تایید دسترسی و حتی ناحیه تردد مننوع برای افراد و خودروها از را به هوش مصنوعی فرادید بسپارید.

استخراج و بهره برداری نفت

برای کاهش زیان ناشی از توقف تولید یا آسیب به کیفیت محصول، هوش مصنوعی فرادید قادر به شناسایی عوامل موثر در فرایندهای صنعتی بوده تا تولید بدون وقفه و با بالاترین استاندارهای کیفی را تجربه کنید.

نیروگاه ها

با اتصال فرادید به سیستم دوربین‌های مداربسته می‌توانید از امنیت محیط کار اطمینان حاصل کنید.

صنایع فولادی

با کنترل هوشمند عوامل خطرآفرین،‌ جلوی بروز حادثه را پیش از وقوع بگیرید. ایمنی هوشمند فرادید به طور ویژه برای فعالیت‌های صنعتی طراحی شده و با بیش از ۴۰ سناریوی از پیش آماده تمام ابعاد ایمنی صنعتی را پوشش می‌دهد.

صنایع معدنی

فرادید با اتصال به سامانه‌‌های کنترلی، امکان اطلاع رسانی، توقف و یا راه‌اندازی خودکار فعالیت‌‌های کنترلی را نیز فراهم می‌سازد.

انبارداری

کنترل تردد، مشخص کردن نواحی نیازمند تایید دسترسی و حتی ناحیه تردد مننوع برای افراد و خودروها از را به هوش مصنوعی فرادید بسپارید.

ساخت و ساز

با کنترل هوشمند عوامل خطرآفرین،‌ جلوی بروز حادثه را پیش از وقوع بگیرید

کارخانجات تولیدی

فرادید با اتصال به سامانه‌‌های کنترلی، امکان اطلاع رسانی، توقف و یا راه‌اندازی خودکار فعالیت‌‌های کنترلی را نیز فراهم می‌سازد.

صنایع نساجی

ایمنی هوشمند فرادید به طور ویژه برای فعالیت‌های صنعتی طراحی شده و با بیش از ۴۰ سناریوی از پیش آماده تمام ابعاد ایمنی صنعتی را پوشش می‌دهد.