اولین رویداد تجربه محور هوش مصنوعی

شرکت فرادید به دعوت موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در اولین رویداد تجربه محور هوش مصنوعی در صنعت شرکت کرده و در خصوص نحوه ی تقویت و توانمند سازی تیم های HSE توضیحاتی را ارائه نمود.

گالری تصاویر

گالری ویدئوها